Soda

 • So
  14
  Mrz
  SoDa Jugendgottesdienst
  14. März 2021 @ 18:00 - 19:30

  Ringstrasse 2-EG-Foyer (100), Ringstrasse 2-EG-Regieraum-EG (5), Ringstrasse 2-EG-Saal (200), Ringstrasse 2-UG-Küche (5)
 • So
  28
  Mrz
  SoDa Jugendgottesdienst
  28. März 2021 @ 18:00 - 19:30

  Ringstrasse 2-EG-Foyer (100), Ringstrasse 2-EG-Regieraum-EG (5), Ringstrasse 2-EG-Saal (200)